Probeer indien mogelijk de hulp van een Oekraïens sprekende professional of tolk in te schakelen.

Dat verlaagt de drempel en maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan. Wellicht heeft de gemeente die al in dienst of ingehuurd. Daarnaast kan een huisarts of zorgverlener ook gebruik maken van een landelijk pool van Oekraïense tolken voor de zorg (zie ).

Via de site Zo schakelt u een tolk in kun je ook tolken vinden. Voor zorgverleners worden de kosten voor de inzet van tolken vergoed door de verzekering.