Landelijk PSH-webinar 12 maart 2024

Alle fragmenten webinar 12 maart: over overlast.

Chaim Wannet: voorkomen, leren en aanpakken van overlast

Chaim Wannet van RadarVertige geeft zijn visie op het voorkomen, aanpakken en leren van overlastsituaties.

Chaim Wannet: over soorten agressie

RadarVertige heeft een handzaam schema voor vormen van en omgaan met agressie. Chaim Wannet van RadarVertige vertelde daarover. 

Baer Jonkers: over een uniform beleid

Baer Jonkers, oprichter van PsyGlobal en manager bij GZA, vertelt over de grootste oorzaak van overlast en het belang van een uniform beleid.

Baer Jonkers: over Oekraïense psychologen

Baer Jonkers, oprichter van PsyGlobal en manager bij GZA, vertelt over (cultural) mediators (die de taal spreken) en hoe je deze kunt inzetten bij overlast.

Minke Adema: werken aan vertrouwen

Minke Adema, locatiemanager, vertelt over het belang van het werken aan vertrouwen met bewoners in de opvang.

Minke Adema: over time-out locaties

Minke Adema, locatiemanager, vertelt over waarom zij goede ervaringen heeft gekregen met time-outplekken voor bewoners in de opvang. 

Minke Adema: bewoners zelf de locatie laten inrichten

Minde Adema, locatiemanager, vertelt waarom het belangrijk is dat bewoners zelf zoveel mogelijk hun eigen locatie inrichten, zoals zelf kunnen koken.

Minke Adema: huisregels op de locatie

Minke Adema, locatiemanager, vertelt hoe zij omgaat met huisregels in de opvang en hoe zij dit afstemt met bewoners.

Harry Gras en Rokus Loopik: over uitzetting van bewoners

Harry Gras en Rokus Loopik, beiden sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertellen hun visie over het uitzetten van bewoners uit de opvang.

Harry Gras en Rokus Loopik: over signaleren

Harry Gras en Rokus Loopik, beiden sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertellen over het vroegtijdig signaleren van problematisch gedrag.

Harry Gras en Rokus Loopik: de inrichting van locaties

Harry Gras en Rokus Loopik, beiden sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertellen over de invloed van de inrichting van de locatie op overlast.