Uitkomsten webinarenquête

Voor het webinar van 3 oktober hebben we alle mensen die zich hadden aangemeld gevraagd een korte enquête in te vullen om te kunnen bepalen hoe het ervoor staat in de opvang. De uitkomsten hebben wij verwerkt. Hieronder het resultaat daarvan.

Eerdere beelden van psychosociale problematiek

Er wordt jammer genoeg nog niet veel onderzoek gedaan naar de situatie van de Oekraïense ontheemden in ons land. Wel heeft GGD GHOR Nederland in juni haar tweede zogenaamde rapid needs assessment (RNA2) gepubliceerd. Dat gaf de uitkomsten weer van een uitvraag onder tien GGD-regio’s. Het geeft een redelijk beeld van de situatie van de grofweg 97.000 ontheemden uit Oekraïne in ons land (stand van zomer 2023). 

Kort gezegd: men ziet onder de hele groep ontheemden een toename van psychische klachten.  Onder hen verwacht men dat een aanzienlijk percentage klachten ontwikkelt als PTSS, traumatisch verdriet of depressie, zowel door de opgestapelde blootstelling aan hun eigen oorlogsgerelateerde ervaringen uit het verleden als door de nog steeds voortdurende dreiging en oorlogservaringen van familie en vrienden die zich nog in Oekraïne bevinden, en door hun eigen chronische stress in verband met de uitdagingen in de gemeenschappen waar zij opgevangen worden. 

Mini-enquête 

Onze enquête, die ingevuld is door 119 van de aanmelders voor het webinar, sluit aan bij het beeld dat uit het RNA2 komt. (De cijfers hieronder kunnen afwijken van die die in het webinar genoemd en getoond worden omdat we de enquête pas na het webinar hebben gesloten.) 

In de enquete zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  1. klachten onder ontheemden
  2. psychosociale hulp in de opvang
  3. signalering
  4. gespecialiseerde zorg
  5. vakbekwaamheid van opvangpersoneel
 
Hieronder vind je, in de tabs, de uitkomsten per onderwerp.

Olav de Maat: toelichting uitkomsten mini-enquête

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: