laagdrempelige ondersteuning

Mensen die ontheemd zijn omdat hun land in oorlog is hebben vaak te kampen met psychische klachten door traumatische ervaringen. Het grootste deel van hen is veerkrachtig en hersteld vanzelf. Sociale steun en betrokkenheid van de omgeving is cruciaal in het herstellen daarvan. Daarnaast helpt een goede psychische gezondheid bij een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Zo kunnen psychosociale interventies bijdragen aan het leren omgaan en reduceren van deze klachten.

KEUZEHULP INTERVENTIES (LPI)

Hoe kies ik de juiste interventie die aansluit bij de doelgroep?

OVERZICHT INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

GESPREKKEN MET BEWONERS

Hoe ga ik het gesprek aan met de bewoners?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

HANDREIKING PSYCHISCHE HULP

Tips voor het omgaan met psychische klachten.

PREVENTIEVE INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

GOOD PRACTICE PREVENTIEVE TRAINING

Succeservaringen uit de praktijk

HANDREIKINGEN PSYCHISCHE HULP 

Hoe kan ik het beste omgaan met psychische klachten?

LAAGDREMPELIGE GESPREKSVOERING 

Soms is een luisterend oor genoeg

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: