Preventieve interventies voor ontheemden

Ontheemden uit Oekraïne hebben baat bij laagdrempelige psychosociale interventies, die hun veerkracht vergroten en mentale gezondheid versterken. ARQ heeft een shortlist opgesteld van dit soort preventieve interventies. De lijst bestaat uit een korter overzicht en een wat uitgebreidere omschrijving en een toelichting over het hoe en waarom. De tabel en lijst kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een preventieve interventie.

In deze tabel een verkort overzicht van de vier geselecteerde interventies.

Interventies

Binnenkort staan hieronder uitvoeriger beschrijvingen van de interventies

Binnenkort staan hieronder uitvoeriger beschrijving van de interventies.

Voorbeeld

Voor meer informatie: info@academy.arq.org.

onze partners