Hulpmiddelen | Handreiking kind en gezin

Laagdrempelige psychosociale interventies

Laagdrempelige psychosociale interventies (LPI’s) verminderen psychische klachten bij kinderen, jongeren en ouders door vroege signalering, het vergroten van veerkracht en het stimuleren van zelfredzaamheid. Volgens expertisecentrum Pharos helpen LPI’s kinderen en jongeren om beter te functioneren op school en in hun sociale netwerk. Daarom adviseert Pharos LPI’s om mensen te leren hoe ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen.

Er zijn verschillende interventies die kunnen worden ingezet. In onze keuzehulp laagdrempelige psychosociale interventies kun je eenvoudig een keuze maken tussen de verschillende interventies en lezen hoe je ze succesvol kunt inzetten.

Hulpmiddelen

 • De universiteit van Manchester heeft een korte folder vol praktische tips ontwikkeld voor opvoedsteun bij gezinnen uit oorlogssituaties.  
 • De VNG heeft een handreiking opgesteld over het signaleren van alleenstaande minderjarige Oekraïners zodat tijdig de juiste ondersteuning geboden kan worden. 
 • Het Centrum voor Interculturele GGZ biedt diverse vormen van ondersteuning voor professionals op het gebied van interculturele communicatie.  
 • Het IMH Nederland en Vakblad Vroeg gaven op 5 april 2023 een (gratis) webinar Trauma Informed Care voor vluchtelingen met jonge kinderen. Het webinar biedt professionals informatie over wat zij kunnen verwachten als ze te maken krijgen met deze doelgroep. Naast informatie over trauma, stress en PTSS, geven de sprekers ook informatie over de cultuur en de gewoontes in Oekraïne op het gebied van zwangerschap en het opvoeden van jonge kinderen. Tevens gaan zij in op het ondersteunen van ouders.  
 • Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft een animatievideo over stresshantering en de window of tolerance bij kinderen. 
 • Het Nederlands Jeugdinstituut heeft op haar website een themadossier over vluchtelingenkinderen. Op deze pagina’s is ook aandacht voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. 
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) heeft een aantal tips en tools voor professionals op een rij gezet, met ook beeldverhalen. 
 • Over het omgaan met traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren is een richtlijn opgesteld door de BPSW, het NIP en de NVO.  
 • Pharos heeft een pagina op hun website over belangrijke aandachtspunten bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
 • Pharos heeft een praktijkboek ontwikkeld met tips en adviezen voor de eerste lijn en het sociaal domein over psychosociale problematiek bij vluchtelingen. 
 • Pharos heeft een training over cultuursensitief werken. 
 • TouchTotell heeft in samenwerking met de vakgroep logopedie een communicatiehulpmiddel ontwikkeld om met Oekraïense kinderen en jongeren te communiceren als het spreken niet of moeizaam gaat. Deze praatplaten kunnen in principe door iedereen die dat wil gebruikt worden, zo ook opvangmedewerkers en andere professionals die contact hebben met Oekraïense kinderen. 
 • UNICEF heeft een checklist voor gemeenten geschreven voor een kindvriendelijke en veilige opvang voor Oekraïners. UNICEF adviseert opvanglocaties met het organiseren van deze ruimtes en traint de begeleiders van de kindvriendelijke ruimte om te zorgen dat ze de juiste handvatten hebben om de kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden. Tijdens de training besteedt UNICEF aandacht aan omgaan met misdragingen, cultuursensitief werken en het signaleren van opmerkelijk gedrag van het kind. 
 • Warchild heeft tips op een rij gezet: hoe steun je kinderen met een vluchtelingenachtergrond? 
 • Augeo Foundation heeft voor ouders en professionals een animatievideo in het Oekraïens ontwikkeld over de impact van stress op een kind. 
 • Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met praktische tips voor het voeren van een gesprek tussen ouder en kind over ingrijpende gebeurtenissen. 
 • Op de website van LOWAN is in meerdere talen een folder te vinden met daarin tips aan ouders over het opvoeden van een kind in de context van migratie. 
 • Stichting Oekraïners in Nederland heeft voor Oekraïners een gratis training over de verschillen tussen Nederland en Oekraïne. 
 • The Parent Guide is een folder en app voor ouders waarin zij praktische tips kunnen vinden over hoe zij hun kind de juiste ondersteuning kunnen bieden bij het leven als vluchteling. 
 • VluchtelingenWerk Nederland biedt preventieve ouderschapsondersteuning aan voor vluchtelingenouders. Tijdens die bijeenkomsten besteedt VWN aandacht aan het opvoeden van kinderen in Nederland, en aan het vinden van passende hulp- en dienstverlening voor hun kinderen.  
 • Met Books away from home kunnen Oekraïense kinderen boeken maken om de connectie met het eigen land te behouden. 
 • De Kindertelefoon, AllesOké? Supportlijn, MIND Korrelatie en Luisterlijn bieden verschillende doelgroepen een luisterend oor. 
 • Mylifejourneybook is een doe-boek voor kinderen uit Oekraïne waar ze hun ervaringen over de reis, hun herinneringen aan Oekraïne en hun hoop voor de toekomst kunnen opschrijven. Dit versterkt de veerkracht van kinderen omdat het hen bewust maakt van hun eigen kracht en steunbronnen. Afgewisseld met spelletjes en opdrachten worden vragen gesteld over hun reis, het dagelijkse leven in Oekraïne en Nederland en dingen die hen blij maken, zoals hun favoriete muziek, eten en superheld.  
 • Op de website van het LOOP staat een overzicht groepsinterventies voor kinderen die ingezet kunnen worden. Om een goede keuze te maken, kun je de keuzehulp invullen. 

1. Het belang

Waarom het belangrijk is om kinderen en gezinnen te ondersteunen die gevlucht zijn uit hun land.

2. Algemene handvatten

Leer omgaan met cultuurverschillen, werk aan vertrouwen, organiseer activiteiten, bied veiligheid en versterk het netwerk van ouders.

3. Jongeren

Zorg voor taalondersteuning, bied culturele begeleiding, stimuleer activiteiten en ondersteun bij het het sociale netwerk.

4. Signalen

Welke stressreacties zijn normaal en wanneer is er meer aan de hand? Herken tijdig de signalen en handel op tijd.

5. Ouderschapsondersteuning

Probeer ouders zo goed mogelijk te ondersteunen door samen te bespreken en na te denken over hoe je dat kunt doen.

6. Hulpmiddelen

Er zijn voor kinderen, ouders en professionals verschillende hulpmiddelen beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: