Handreiking voor Kind en Gezin

Ondersteunen bij kind en gezin

In deze handreiking geven wij meer informatie en praktische adviezen om kind en gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Middels onderstaande blokken kun je gericht kijken over welk (deel)onderwerp je meer zou willen weten. 

Naast alle informatie hebben wij ook handige organisaties voor je op een rijtje gezet die je kunt inschakelen bij problemen bij kind en gezin en/of die meer verdiepende informatie verschaffen. 

Introductie

Meer dan een derde van de vluchtelingen uit Oekraïne bestaat uit kinderen en jongeren onder de achttien. Gevluchte kinderen hebben meer kans op trauma, depressie of angstproblematiek en onderzoek laat zien dat veel van hen met psychosociale klachten kampen. Kinderen zijn extra kwetsbaar omdat hun emotieregulatie en copingmechanismen nog in ontwikkeling zijn. Dit maakt kinderen sterk afhankelijk van bescherming van hun ouders of verzorgers. Maar Oekraïense ouders worden zelf ook geconfronteerd met stressvolle ervaringen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om (emotioneel) beschikbaar te zijn en bewust te zijn van wat er in hun kinderen omgaat. Er ligt daarom een belangrijke rol voor betrokken partijen, zoals opvanglocaties en scholen om gezinnen te ondersteunen. Maar hoe kun je gezinnen het beste ondersteunen? Waar moet je op letten? En waar kun je terecht voor vragen? Deze handreiking is er om het gemakkelijker te maken Oekraïense gezinnen te ondersteunen.   

¹ Shaidrova, M., Bonnepart, J., Ngo, M., Omelianiuk, A., & Reefman, J. (2023). State of Education for Displaced Ukrainians in the Netherlands and Policy Outlook. Opora

² ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. (2023). Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement: Ondersteuning en zorg bij rampen en crises.

1. Het belang

Waarom het belangrijk is om kinderen en gezinnen te ondersteunen die gevlucht zijn uit hun land.

2. Algemene handvatten

Leer omgaan met cultuurverschillen, werk aan vertrouwen, organiseer activiteiten, bied veiligheid en versterk het netwerk van ouders.

3. Jongeren

Zorg voor taalondersteuning, bied culturele begeleiding, stimuleer activiteiten en ondersteun bij het het sociale netwerk.

4. Signalen

Welke stressreacties zijn normaal en wanneer is er meer aan de hand? Herken tijdig de signalen en handel op tijd.

5. Ouderschapsondersteuning

Probeer ouders zo goed mogelijk te ondersteunen door samen te bespreken en na te denken over hoe je dat kunt doen.

6. Hulpmiddelen

Er zijn voor kinderen, ouders en professionals verschillende hulpmiddelen beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Belangrijke organisaties die ondersteunen bij kind en gezin
 
  • Nidos: voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 
  • Nederlands Jeugd Instituut: nationaal kenniscentrum over opgroeien 
  • Sagesse: jeugdzorg in regio Rotterdam in het Oekraïens. 
  • Sertse zorg: gezinsbehandeling en jeugdhulp in het Oekraïens. 
  • Syzorgt: jeugdzorg in het noorden van Nederland in het Oekraïens. 
  • Trauma Care Company: traumasensitieve begeleiding van Oekraïense kinderen. 
  • Veilig Thuis: voor het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
  • YES & you: jeugdhulp in Arnhem in het Oekraïens. 

 

Neem contact op met het LOOP mocht je op zoek zijn naar een organisatie die hier niet tussen staat. Wij blijven onze kennis van de sociale kaart verbreden. 

 

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: