SIGNALEREN VAN PSYCHISCHE KLACHTEN

Het signaleren van psychische klachten draagt bij aan het tijdig vinden van de juiste  psychosociale hulp en zorgt ervoor dat deze klachten niet verder escaleren. Een workshop vroegsignalering helpt medewerkers in het herkennen van psychische klachten. In de wegwijzer staan meer tools & informatie.

WORKSHOP: VROEGSIGNALERING VAN PSYCHISCHE PROBLEMEN

Signaleren met MIRROR-V

WEGWIJZER SIGNALERING PSYCHISCHE KLACHTEN

Signaleren met de Protect-vragenlijst en ReachNow. 

GOOD PRACTICES UIT DE PRAKTIJK
Interessante voorbeelden uit de praktijk

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang.

Kijk het webinar terug