Beslisboom psychosociale hulp

Met de beslisboom psychosociale hulp (PSH) kun je je weg vinden naar de juiste organisatie om je te helpen de opvang op orde te krijgen en te houden op het vlak van PSH voor ontheemden uit Oekraïne, of opvangbewoners met een behoefte aan zorg goed te helpen.

We vinden het belangrijk dat opvangmedewerkers de juiste informatie hebben om de goede dingen te doen op het gebied van PSH voor ontheemden uit Oekraïne.

Hiervoor is deze beslisboom ontwikkeld. De beslisboom, de bijbehorende wegwijzers en de checklist Psychosociale aandachtspunten voor opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden zijn alle gebaseerd op de piramide van psychosociale hulpverlening (zie wegwijzer Zorg en ondersteuning bij gezondheidsklachten). De beslisboom helpt je in te schatten wanneer er directe zorg nodig is of wanneer er acties nodig zijn ter verbetering.

De beslisboom en wegwijzers zijn groeidocumenten, en worden geüpdatet bij nieuwe inzichten. De datum van de laatste update staat onderaan iedere wegwijzer.  Meer uitleg over de opzet van de beslisboom vind je hiernaast.

In de Uitleg over de beslisboom (zie hierboven) vind je een toelichting op de indeling en inhoud van de beslisboom. Het is handig deze te lezen voordat je de beslisboom doorloopt. 

Start hier met lezen...

Scroll terug naar de bovenste afbeelding...

De partners die actief betrokken zijn bij het LOOP

Heb je opmerkingen op de beslisboom of wegwijzers, of mis je misschien nog iets? Laat het ons dan vooral weten! We horen het graag.

Je kunt het LOOP bereiken via info@loketoekrainepsh.nl of 088 662 5816 (tijdens kantooruren).

De beslisboom

De beslisboom bestaat uit twee onderdelen:

1. De basis op orde: de organisatie binnen de opvang op het gebied van PSH

Deze bestaat ook weer uit twee delen. In het bovenste deel adviseren we een aantal zaken om de vinger mee aan de pols te houden. Ze kunnen samengevat worden als: continu in gesprek blijven met zowel de bewoners als de medewerkers – al dan niet op een formele, georganiseerde manier – via één-op-ééngesprekken, en periodiek peilingen doen en overleggen met de verschillende betrokken disciplines. 

Als die ‘vinger aan de pols’ laat zien dat er verbetering nodig is op een bepaald vlak, geven wij per thema suggesties wat voor stappen je kunt nemen in de zogenaamde wegwijzers (in het onderste deel). Deze zijn onderverdeeld in: basishulp, informatie, praktische hulp, emotionele en sociale steun, basiskennis voor opvangmedewerkers, en zorg en ondersteuning bij gezondheidsklachten. De gedachte achter deze constante cyclus van monitoren wat er speelt binnen de opvang, is dat als de basis op orde is er minder gevallen van (psychische) klachten voorkomen en dat het makkelijker is om te handelen wanneer er zich wél dat soort situaties voordoen. 

2. Directe zorgvraag: mogelijk nodige acties bij (psychische) klachten die kunnen spelen bij opvangbewoners

Aan de hand van deze beslisboom kun je bepalen of en wat voor zorg nodig is bij een zorgvraag van een bewoner in de opvang. Voor thema’s die het meest spelen binnen de opvang voor Oekraïeners op het gebied van PSH vind je hier wegwijzers. In die wegwijzers geven wij suggesties voor mogelijke stappen die je kunt zetten bij dergelijke klachten.

In de wegwijzers staan suggesties beginnend bij professionele ondersteuning tot curatieve zorg (zie wegwijzer Zorg en ondersteuning bij gezondheidsklachten voor meer informatie over de verschillende soorten zorg en ondersteuning). Als er psychosociale problemen zijn hoeft het niet altijd nodig te zijn directe zorg in te zetten, maar kan (laagdrempelige) ondersteuning ook een uitkomst bieden. Daarnaast kunnen de genoemde ondersteuningsmogelijkheden nuttig zijn om in te zetten in de opvang, om te voorkomen dat klachten escaleren.

Betrek de GGD

Het is in elke situatie handig om de procesleider PSH van de regionale GGD te betrekken.

Zij kennen de organisaties in de regio en geven advies met betrekking tot PSH. Op de website van ARQ is daarnaast een landelijk overzicht van interculturele ggz-instellingen en organisaties die maatschappelijke, cultuursensitieve ondersteuning bieden.

Betrek een Oekraïens sprekende professional

Probeer indien mogelijk de hulp van een Oekraïens sprekende professional of tolk in te schakelen.

Dat verlaagt de drempel en maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan. Wellicht heeft de gemeente die al in dienst of ingehuurd. Daarnaast kan een huisarts of zorgverlener ook gebruik maken van een landelijk pool van Oekraïense tolken voor de zorg (zie bijv. Global Talk).

Via de site Zo schakelt u een tolk in kun je ook tolken vinden. Voor zorgverleners worden de kosten voor de inzet van tolken vergoed door de verzekering.

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: