ORGANISATIE VAN DE OPVANG

Iedereen die werkt met ontheemden uit Oekraïne heeft baat bij een zekere basiskennis met betrekking tot aspecten die relevant zijn voor zorg en ondersteuning op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH). Daarbij is het van belang de basis van de opvang op goede orde te hebben, zodat de mensen in de opvang zo optimaal mogelijk ondersteund kunnen worden. De beslisboom en checklist kunnen helpen bij het inschatten of de basis op orde is en/of er verder actie moet worden ondernomen. De wegwijzers bieden informatie en tips over de juiste verwijzing bij gesignaleerde psychische klachten.

HANDREIKING BASISCOMPETENTIES 

Opleiding en begeleiding van opvangmedewerkers is een voorwaarde om op de opvang de juiste PSH te bieden en goed door te verwijzen. 

BESLISBOOM PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 

Met de beslisboom kunnen locatiemanagers en opvangmedewerkers de opvang op orde krijgen en houden en de juiste keuzes maken in PSH-aanbod. 

CHECKLIST  PSYCHOSOCIALE AANDACHTSPUNTEN

De checklist helpt bij het inschatten in hoeverre de opvanglocatie voldoende is georganiseerd om ontheemden te ondersteunen op psychosociaal vlak.

FINANCIELE REGELINGEN ZORG VOOR ONTHEEMDEN

In de factsheet financiële regelingen staan alle regelingen waar ontheemden uit Oekraïne gebruik van kunnen maken met betrekking tot zorg.

BESLISBOOM PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 

Met de beslisboom kunnen locatiemanagers en opvangmedewerkers de opvang op orde krijgen en houden en de juiste keuzes maken in PSH-aanbod. Vind de juist weg naar hulp.

CHECKLIST  AANDACHTSPUNTEN VOOR OPVANGLOCATIES

De checklist kan helpen bij het inschatten in hoeverre de opvanglocatie voldoende is georganiseerd om ontheemden te ondersteunen op psychosociaal vlak.

FINANCIELE REGELINGEN ZORG VOOR ONTHEEMDEN

In de factsheet financiële regelingen staan alle regelingen waar ontheemden uit Oekraïne gebruik van kunnen maken met betrekking tot zorg en het declareren hiervan.

Wegwijzers

De wegwijzers kunnen met het inrichten van de organisatie van de opvang. Hierin staan praktische tips en meer informatie over het bieden van zorg en ondersteuning, het organiseren van een multidisciplinair overleg en het houden van periodieke peilingen op de opvanglocatie.

ZORG EN ONDERSTEUNING

In deze wegwijzer vind je algemene tips en suggesties voor het voorkomen (van het verergeren) en behandelen van
psychische klachten.

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

In deze wegwijzer vind je een voorbeeld van een mogelijke opzet van een multidisciplinair
overleg met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

PERIODIEKE PEILINGEN

In deze wegwijzer laten we je zien hoe je op een systematische manier
in de gaten kunt houden hoe het gaat op een opvanglocatie.

ZORG EN ONDERSTEUNING
MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
PERIODIEKE PEILINGEN
PERIODIEKE PEILINGEN
GESPREKKEN MET  BEWONERS
MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
INFORMATIE
(VOORZIENING)
SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN
PRAKTISCHE HULP
ZORG EN ONDERSTEUNING
PSYCHISCHE KLACHTEN
OVERLASTGEVEND GEDRAG
MIDDELENGEBRUIK – VERSLAVING
PROBLEMEN BIJ KIND EN GEZIN
BESCHERMD WONEN
ANDERE LOCATIE I.V.M. AANDOENING