ORGANISATIE VAN DE OPVANG

Iedereen die werkt met ontheemden uit Oekraïne heeft baat bij een zekere basiskennis met betrekking tot aspecten die relevant zijn voor zorg en ondersteuning op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH). Daarbij is het van belang de basis van de opvang op goede orde te hebben, zodat de mensen in de opvang zo optimaal mogelijk ondersteund kunnen worden. De beslisboom en checklist kunnen helpen bij het inschatten of de basis op orde is en/of er verder actie moet worden ondernomen. De wegwijzers bieden informatie en tips over de juiste verwijzing bij gesignaleerde psychische klachten.

BESLISBOOM PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 

Met de beslisboom kunnen locatiemanagers en opvangmedewerkers de opvang op orde krijgen en houden en de juiste keuzes maken in PSH-aanbod. Vind de juist weg naar hulp.

CHECKLIST  AANDACHTSPUNTEN VOOR OPVANGLOCATIES

De checklist kan helpen bij het inschatten in hoeverre de opvanglocatie voldoende is georganiseerd om ontheemden te ondersteunen op psychosociaal vlak.

TRAININGEN VOOR OPVANGMEDWERKERS

Voor opvangmedewerkers is het belangrijk de juiste ondersteuning en begeleiding te krijgen om zo ontheemden in de opvang zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 

Wegwijzers

Alle wegwijzers zijn per betreffend onderwerp te vinden in de beslisboom. Met het doorlopen van de beslisboom kunt u gericht zoeken en bepalen over welk onderwerp u meer informatie wilt. Om na het doorlopen van de beslisboom gemakkelijk de wegwijzers terug te vinden, staan ze hier nogmaals op een rijtje gezet.

PERIODIEKE PEILINGEN
GESPREKKEN MET  BEWONERS
MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
INFORMATIE
(VOORZIENING)
SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN
PRAKTISCHE HULP
ZORG EN ONDERSTEUNING
PSYCHISCHE KLACHTEN
OVERLASTGEVEND GEDRAG
MIDDELENGEBRUIK – VERSLAVING
PROBLEMEN BIJ KIND EN GEZIN
BESCHERMD WONEN
ANDERE LOCATIE I.V.M. AANDOENING

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. 

Kijk het webinar terug