ondersteuning van opvangmedewerkers

Het is belangrijk om de medewerkers van de opvang te ondersteunen in de begeleiding van ontheemden uit Oekraïne. Zo zijn er verschillende trainingen beschikbaar die de  medewerkers trainen in het omgaan met psychische klachten en trauma. Zo kunnen de medewerkers beter signaleren of bewoners zorg nodig hebben en weten zij welke stappen zij kunnen ondernemen om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen. 

TRAININGEN VOOR OPVANGMEDEWERKERS

Voor opvangmedewerkers zijn er verschillende trainingen beschikbaar die hen kunnen ondersteunen bij het opvangen van ontheemden uit Oekraïne.

SIGNALEREN VAN PSYCHISCHE KLACHTEN

Er zijn verschillende handreikingen en tools beschikbaar voor het signaleren van psychische klachten bij ontheemden uit Oekraïne. 

GESPREKKEN MET BEWONERS

Hoe ga ik het gesprek aan met de bewoners?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

PREVENTIEVE INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

HANDREIKINGEN PSYCHISCHE HULP 

Hoe kan ik het beste omgaan met psychische klachten?

PREVENTIEVE INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

GOOD PRACTICE PREVENTIEVE TRAINING

Succeservaringen uit de praktijk

HANDREIKINGEN PSYCHISCHE HULP 

Hoe kan ik het beste omgaan met psychische klachten?

LAAGDREMPELIGE GESPREKSVOERING 

Soms is een luisterend oor genoeg

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: