Groepstrainingen Volwassenen

Bamboo

Ontdekken en toepassen van sterke kanten
 • Het vergroten van de natuurlijke herstelkracht
 • Gericht op het versterken van veerkracht
 • Sterke eigenschappen inzetten bij psychische klachten
 • 5-wekelijkse sessie van 2 uur

Mind-Fit

Gericht op zelfinzicht en empowerment
 • Psychische klachten herkennen en erkennen
 • Vergroten van het zelfinzicht
 • Training gegeven door o.a. ervaringsdeskundige
 • 6-wekelijkse sessie

Mind-Spring

Verbeteren van mentale gezondheid
 • Verbeteren van psychosociale vaardigheden
 • Voor vluchtelingen die kampen met psychische klachten
 • Training gegeven door o.a. ervaringsdeskudige
 • 8 bijeenkomsten van 2 uur

GGNet

Verminderen van psychische klachten
 • Reduceren en leren omgaan met psychische klachten
 • Stabiliseren van PTSS en doorverwijzen
 • Module psycho-educatie en groepsbehandeling
 • Sluit aan bij collectieve culturele achtergrond van de deelnemers

7 Roses

Vergroten van eigen (draag)kracht
 • Leren omgaan met dagelijkse stressoren
 • Ondersteunen van persoonlijk herstelproces
 • Gericht op 7 thema's
 • 9 bijeenkomsten van 2.5 uurProblem Management +

Verminderen van psychische klachten
 • Voor vluchtelingen die kampen met stress, angst, depressie en andere psychische klachten
 • Middels het STRENGTHS-project van de WHO
 • Laag intensieve interventie
 • 5-wekelijkse sessie van 1.5 uur

Trauma Care Company

Versterken veerkracht
 • Voorkomen van trauma gerelateerde symptomen
 • Kennis over traumasporen bij ouders en kinderen
 • Laagdrempelige groepsinterventie
 • Inzicht krijgen in stress en trauma klachten

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. 

Kijk het webinar terug