Groepstrainingen Volwassenen

Bamboo

Ontdekken en toepassen van sterke kanten
 • Het vergroten van de natuurlijke herstelkracht
 • Gericht op het versterken van veerkracht
 • Sterke eigenschappen inzetten bij psychische klachten
 • 5-wekelijkse sessie van 2 uur

Mind-Fit

Gericht op zelfinzicht en empowerment
 • Psychische klachten herkennen en erkennen
 • Vergroten van het zelfinzicht
 • Training gegeven door o.a. ervaringsdeskundige
 • 6-wekelijkse sessie

Mind-Spring

Verbeteren van mentale gezondheid
 • Verbeteren van psychosociale vaardigheden
 • Voor vluchtelingen die kampen met psychische klachten
 • Training gegeven door o.a. ervaringsdeskudige
 • 8 bijeenkomsten van 2 uur

GGNet

Verminderen van psychische klachten
 • Reduceren en leren omgaan met psychische klachten
 • Stabiliseren van PTSS en doorverwijzen
 • Module psycho-educatie en groepsbehandeling
 • Sluit aan bij collectieve culturele achtergrond van de deelnemers

7 Roses

Vergroten van eigen (draag)kracht
 • Leren omgaan met dagelijkse stressoren
 • Ondersteunen van persoonlijk herstelproces
 • Gericht op 7 thema's
 • 9 bijeenkomsten van 2.5 uurProblem Management +

Verminderen van psychische klachten
 • Voor vluchtelingen die kampen met stress, angst, depressie en andere psychische klachten
 • Middels het STRENGTHS-project van de WHO
 • Laag intensieve interventie
 • 5-wekelijkse sessie van 1.5 uur

Trauma Care Company

Versterken veerkracht
 • Voorkomen van trauma gerelateerde symptomen
 • Kennis over traumasporen bij ouders en kinderen
 • Laagdrempelige groepsinterventie
 • Inzicht krijgen in stress en trauma klachten