Groepstrainingen kinderen en Jeugd

Bamboo

Ontdekken en toepassen van sterke kanten
 • Voor kinderen van 6-11 jaar en jongeren 12-17 jaar
 • Gericht op het versterken van veerkracht
 • Verschillende thema's met opdrachten vanuit een werkboek
 • 5-wekelijkse sessie van 2 uur

Mind-Power

Gericht op zelfinzicht en empowerment
 • Voor kinderen van 4-12 jaar en jongeren 15-19 jaar
 • Kennis over stress en psychische klachten
 • Praktische handvatten over omgaan met stress signalen
 • 6-wekelijkse sessie

Mind-Spring

Verbeteren van mentale gezondheid
 • Voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren 13-18 jaar met verhoogd risico op psychische klachten
 • Leren van gezonde copingstrategieën
 • Door o.a. ervaringsdeskundige
 • 8 bijeenkomsten van 2 uur

STOUTJESDIJK

Versterken van probleemoplossen vermogen
 • Voor tieners tussen de 12-18 jaar met milde stressklachten
 • Groepssessies met individuele opdrachten
 • Leren omgaan met gevoelens van stress, depressie en angst
 • 6 bijeenkomsten van 1.5 uur en 1 oudersessie

GGNet

Verminderen van psychische klachten
 • Voor jeugd- en kinderen van 4-18 jaar met psychische klachten
 • Delen van ervaringen en ingrijpende gebeurtenissen bespreekbaar maken
 • Werkvormen, psycho-educatie en spelenderwijs leren
 • 6 bijeenkomsten van 1.5 uur

Mind-Spring

Opvoedondersteuning voor ouders
 • Ouders helpen bij maken van bewuste keuzes
 • Ondersteunen van een veilige opvoeding voor hun kinderen
 • Inzicht in de belevingswereld van kinderen die opgroeien in twee culturen
 • Inzicht in de rol van het ouder zijn en o

GGNet

Opvoedondersteuning voor ouders
 • Ouders ondersteunen bij het vinden van balans in de opvoeding
 • Inzicht in ontwikkeling van de identiteit
 • Inzicht in cultuurbotsingen
 • Ondersteunen bij ouder-kind problematiek en hechtingsproblemen

Trauma Care

Psychosociale trauma ondersteuning
 • Ondersteuning op school in kleine groepjes kinderen
 • Begeleiding door middel van een coach die groepjes begeleid
 • Betrekking van leraar en ouders
 • Ook individuele begeleiding