PSYCHOSOCIALE interventies

Voor ontheemde volwassenen en kinderen zijn er verschillende groepstrainingen beschikbaar die zich richten op het verminderen van psychische klachten, het vergroten van veerkracht en het verbeteren van de positieve mentale gezondheid. Daarnaast zijn er ook combinatietrainingen voor kinderen en ouders, gericht op opvoedondersteuning. Tevens is het belangrijk voor opvangmedewerkers de juiste ondersteuning en begeleiding te krijgen om zo ontheemden in de opvang zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 

Trainingen voor
volwassenen
Trainingen voor
kinderen en jeugd
Trainingen voor opvangmedewerkers  

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. 

Kijk het webinar terug