Literatuurlijst

De volgende bronnen hebben wij gebruikt voor statements over de situatie van ontheemden in Nederland en het gebruik en de effectiviteit van laagdrempelige psychosociale interventies:

Asamoah, P., & Gardeniers, M. (2023). Gevlucht en geland. Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond. Pharos en Save the Children

Berg, M. van den, Post, N., Hamberg-van Reenen, H., Baan, C., & Schoemaker, C. (2013). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014, RIVM

Boode, K., & Pijpers, F. (2014). Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Giesen, P., & Sukhar, A. (2023). Empatia Mental Health Needs Assessment of Ukrainian Displaced People in the Netherlands. Opora

Koudijs, H. & Smal, E. (2023). In goede handen? Een verkenning naar de gezondheid van en kwaliteit van zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Pharos

Maat, O. de (2023). Uitkomsten webinarenquête 3 oktober. Loket Ontheemden Oekraïne PSH

Otten, K., Barsegyan, V., & Maliepaard, M. (2023). De leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen. Een eerste scan van de literatuur. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Razenberg, I. (2023) Jonge vluchtelingen veerkrachtig Evaluatie van een preventieve ggz-interventie voor amv’s, Verwey-Jonker Instituut

Smit, F., Vlasveld, M., Beekman, A., Cuijpers, P., Schoevers, R., Ruiter, M., & Boon, B. (2013). Depressiepreventie. Stand van zaken, nieuwe richtingen, Trimbos-instituut

Thompson, S. C., & Spacapan, S. (1991). Perceptions of control in vulnerable populations. Journal of Social Issues, 47(4), 1–21

Timmerman, C., Zwart, F. de, & Vetten, M. de (2023). Factsheet Oekraïense ontheemden in Nederland. Rapid Needs Assessment 2, GGD GHOR Nederland

1. Het belang

Klachten van ontheemden vragen om interventies die erger voorkomen en
veerkracht en integratie bevorderen

2. De implementatie

Werk aan vertrouwen, zorg voor signalering en betrokkenheid, communiceer helder en tijdig, en maak deelname gemakkelijk

3. De overwegingen

Bepaal je keuze o.b.v. leeftijd, doel en groepsgrootte. Let op de kwaliteit van LPI's die je zelf kiest

4. De financiering

Om LPI's te bekostigen kun je de BooO van de NOO en de meerkostenregeling 

van VWS gebruiken

5. Start met de Keuzehulp

Deze tool helpt je om op basis van een paar eenvoudige kenmerken te zien welke interventies de meest passende zijn

6. Literatuurlijst

Bronnen van de feiten die we hebben gebruikt voor deze handreiking

Oekraïense vluchtelingen hebben verschillende ondersteuningsvragen- en behoeften. Een deel van hen ervaart milde psychische klachten; normale reacties op een abnormale situatie. Soms is er sprake van ernstige psychische klachten, overlast en/of middelenmisbruik. Dat roept allerlei vragen op.

Keuzehulp
Deze tool helpt je om op basis kenmerken te zien welke interventies de meest passende zijn

Leeftijd
Kinderen, jongeren en volwassenen hebben verschillende behoeften en problemen. Bepaal voor welke leeftijd(sgroepen) de LPI nodig is.
Doel
LPI’s richten zich óf op veerkracht en zelfredzaamheid (t.b.v. het voorkómen van mentale problemen) óf op het verminderen van psychische klachten.
Vorm
De keuze tussen een individuele of groepsinterventie is een afweging tussen privacy vs. sociale steun en een gerichte aanpak vs. meer algemene aanpak, en van flexibiliteit in planning en kosten.

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: