Communicatie óver handreiking (geen onderdeel ván handreiking)

  • Doelgroep: GOO-projectmanagers
  • Doel: stimuleren tot actie, nl. het beschikbaar maken van LPI’s voor OO’en door het implementatieadvies te volgen en (een) LPI(’s) in te kopen.
  • Boodschap (strekking): investeer je geld in PSH voor OO’en slim, in LPI’s; voorkom erger; ondersteun OO’en slim in hun psychische klachten.
  • Intrinsieke tactiek (ingebakken in vorm van advies): aantrekkelijke, toegankelijke vormgeving, incl. taalgebruik; keuze laten in al dan niet gebruiken van onderdelen van aangeboden informatie en advies.
  • Communicatietactiek: brede inzet van middelen (nieuwsbrief, website, webinars, RCVS-call, regionale calls, regionale PSH-bijeenkomsten, werkbezoeken, …).

1. Het belang

Voorkomen van erger en bevorderen van veerkracht en integratie

2. De implementatie

Vertrouwen, signalering, betrokkenheid, communicatie en gemak

3. De keuze

Inhoudelijke overwegingen en kwaliteitscriteria

4. De financiering

Een afgewogen keuze

5. Communicatie

Communicatie óver DE handreiking

6. Literatuurlijst

Bronnen en literatuur

Oekraïense vluchtelingen hebben verschillende ondersteuningsvragen- en behoeften. Een deel van hen ervaart milde psychische klachten; normale reacties op een abnormale situatie. Soms is er sprake van ernstige psychische klachten, overlast en/of middelenmisbruik. Dat roept allerlei vragen op.