Handreikingen psychische klachten

HANDREIKING PSYCHISCHE HULP AAN VLUCHTELINGEN 

Informatie over traumazorg voor mensen die in de oorlog van Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht. 

HANDREIKING PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING 

Praktische informatie over over waar terecht met specifieke hulpvragen. 

STEUN VOOR KINDEREN MET EEN VLUCHTELINGENACHTERGROND

Adviezen en tips over omgaan met kinderen die uit een stressvolle situatie komen. 

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. 

Meld je hier aan.