Handreiking LPO | Psycho-educatie

Over de impact van stressvolle gebeurtenissen

Psycho-educatie is onder andere het geven van informatie over de stressreacties die slachtoffers mogelijk ervaren na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis.41 Het bieden van inzicht kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van ontheemden en helpt de regie in hun dagelijks leven te herpakken.42

Je kunt uitleg geven over wat reacties op stressvolle gebeurtenissen kunnen zijn en hoe je een ingrijpende gebeurtenis verwerkt. Het Verwerkinsgsschema van Slachtofferhulp kan hierbij van nut zijn. In dit schema zie je het overzicht van de reacties vóór, tijdens en ná de ingrijpende gebeurtenis. Het schema helpt om te begrijpen en te vertellen wat iemand doormaakt vanaf de ingrijpende gebeurtenis tot herstel.  

Ook kun je bespreken hoe iemand hiermee om kan gaan. Pharos heeft voorlichtingsmateriaal over (psychische) gezondheid voor ontheemden in het Oekraïens met informatie over klachten. Hier zijn praktische tips te vinden wat te doen als iemand bijvoorbeeld slecht slaapt. Ook is er informatie opgenomen over waar hulp te vinden is. 

Verder zijn er verschillende trainingen die gericht zijn op het bieden van psycho-educatie. Bekijk onze keuzehulp voor het overzicht van aanbieders.  

41 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. (2023) Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement: Ondersteuning en zorg bij rampen en crises.

42 Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving en ARQ Psychotrauma Centrum. (2022) What works Psychosociale dienstverlening Slachtofferhulp Nederland.

1. Het belang

Waarom het belangrijk is om laagdrempelige psychosociale ondersteuning te bieden.

2. Algemene tips

Werk aan vertrouwen, signaleer vroegtijdig, voer structureel gesprekken en zet Oekraïense professionals in.

3. Sociale steun

Lees hier meer over verschillende soorten steun en op welke verschillende manieren je sociale en emotionele steun kunt bieden.

4. Psycho-educatie

Psycho-educatie is belangrijk voor slachtoffers van ingrijpende gebeurtenissen. Lees hier meer over belang en tips.

5. LPI's

Laagdrempelige psychosociale interventies kunnen ondersteunen bij het verminderen van psychische klachten.

6. Hulpmiddelen

Zie hier een overzicht van verschillende tools, organisaties en tips die kunnen helpen bij laagdrempelige ondersteuning.

Laagdrempelige Psychosociale Interventies

Laagdrempelige psychosociale interventies (LPI’s) kunnen ondersteunen bij het verminderen van psychische klachten, zoals stress, angst en depressie. LPI’s kunnen voorkomen dat milde klachten escaleren naar ernstige (zoals posttraumatische stressstoornis) en in sommige gevallen chronische aandoeningen, door vroegtijdige signalering en verwijzing. LPI’s richten zich ook op het bevorderen van de veerkracht en zelfredzaamheid. Daarbij kunnen ze (een gevoel van) meer eigen regie stimuleren.   

Op onze website kun je meer vinden over het belang en de financiering van LPI’s, hoe je een keuze kunt maken tussen de verschillende interventies en hoe je ze succesvol kunt inzetten. Maak gebruik van onze keuzehulp om te zien welke interventies de meest passende zijn voor verschillende doelgroepen. 

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: