Handreiking Laagdrempelige Psychosociale Ondersteuning

Laagdrempelig ondersteunen

In deze handreiking geven wij meer informatie en praktische adviezen om op een laagdrempelige manier psychosociale ondersteuning te bieden aan ontheemden uit Oekraïne. Middels onderstaande blokken kun je sneller naar een (deel)onderwerp waar je meer over zou willen weten.

Naast alle informatie hebben we ook handige organisaties voor je op een rijtje gezet die je kunt inschakelen voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning. 

Introductie

De meeste mensen die te maken hebben met schokkende gebeurtenissen, beschikken over genoeg veerkracht om met deze ervaringen om te gaan. Echter, bepaalde factoren zorgen ervoor dat ontheemde Oekraïners een hoger risico lopen op psychische klachten of stoornissen dan gemiddeld in Nederland.1 Het is daarom belangrijk om hun psychosociale ondersteuning te bieden, te beginnen met laagdrempelige. 

Laagdrempelig psychosociale ondersteuning (LPO) richt zich op het bieden van sociale, emotionele en praktische hulp bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard, zoals het horen van slecht nieuws en stress.2 Betrokkenen kunnen hierbij ondersteunen door het bieden van een luisterend oor, praatgroepen met lotgenoten of het geven van psycho-educatie. 

Het doel van LPO is onder andere helpen bij het krijgen van controle, veiligheid, zelfredzaamheid en sociale verbondenheid.3 In beginsel is het relevant voor alle ontheemden en kunnen veel verschillende mensen in hun omgeving LPO bieden, zoals familie, vrijwilligers en andere hulpverleners. Met de juiste ondersteuning kunnen Oekraïense ontheemden herstellen van de ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt.4

  

¹ ARQ. (2022) Handreiking psychische hulp aan vluchtelingen uit (regio) Oekraïne.

² Zorgzicht. (2019) Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte.

3 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. (2023) Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement: Ondersteuning en zorg bij rampen en crises.

4 Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving en ARQ Psychotrauma Centrum. (2022) What works Psychosociale dienstverlening Slachtofferhulp Nederland.

1. Het belang

Waarom het belangrijk is om laagdrempelige psychosociale ondersteuning te bieden.

2. Algemene tips

Werk aan vertrouwen, signaleer vroegtijdig, voer structureel gesprekken en zet Oekraïense professionals in.

3. Sociale steun

Lees hier meer over verschillende soorten steun en op welke verschillende manieren je sociale en emotionele steun kunt bieden.

4. Psycho-educatie

Psycho-educatie is belangrijk voor slachtoffers van ingrijpende gebeurtenissen. Lees hier meer over belang en tips.

5. LPI's

Laagdrempelige psychosociale interventies kunnen ondersteunen bij het verminderen van psychische klachten.

6. Hulpmiddelen

Zie hier een overzicht van verschillende tools, organisaties en tips die kunnen helpen bij laagdrempelige ondersteuning.

Laagdrempelige Psychosociale Interventies

Laagdrempelige psychosociale interventies (LPI’s) kunnen ondersteunen bij het verminderen van psychische klachten, zoals stress, angst en depressie. LPI’s kunnen voorkomen dat milde klachten escaleren naar ernstige (zoals posttraumatische stressstoornis) en in sommige gevallen chronische aandoeningen, door vroegtijdige signalering en verwijzing. LPI’s richten zich ook op het bevorderen van de veerkracht en zelfredzaamheid. Daarbij kunnen ze (een gevoel van) meer eigen regie stimuleren.   

Op onze website kun je meer vinden over het belang en de financiering van LPI’s, hoe je een keuze kunt maken tussen de verschillende interventies en hoe je ze succesvol kunt inzetten. Maak gebruik van onze keuzehulp om te zien welke interventies de meest passende zijn voor verschillende doelgroepen. 

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: