laagdrempelige ondersteuning

Mensen die ontheemd zijn omdat hun land in oorlog is hebben vaak te kampen met psychische klachten door traumatische ervaringen. Het grootste deel van hen is veerkrachtig en hersteld vanzelf. Sociale steun en betrokkenheid van de omgeving is cruciaal in het herstellen daarvan. Daarnaast helpt een goede psychische gezondheid bij een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Zo kunnen psychosociale interventies bijdragen aan het leren omgaan en reduceren van deze klachten.

PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

GOOD PRACTICE PREVENTIEVE TRAINING

Succeservaringen uit de praktijk

HANDREIKINGEN PSYCHISCHE HULP 

Hoe kan ik het beste omgaan met psychische klachten?

LAAGDREMPELIGE GESPREKSVOERING 

Soms is een luisterend oor genoeg

21 november vervolg landelijk webinar: over opvoeding. 

Van 15.30 tot 17.00. In dit webinar zullen we verder ingaan op één specifiek thema: opvoeding. Hoe kun je het beste ondersteunen op het vlak van opvoeding en gezin? We delen praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. 

Kijk het webinar terug