inspiratie uit de praktijk

TRAINING VOOR EN DOOR OEKRAÏENERS VOOR MENTAAL WELZIJN
 

De GGD Hollands Midden biedt regionaal de training PM+ aan die Oekraïense lotgenoten geven. Het doel van de training is veerkracht vergroten en beter om leren gaan met klachten. De GGD ziet dat de training een positief effect kan hebben op de mentale gezondheid van de deelnemers.   

KINDVRIENDELIJKE RUIMTES LAAT KINDEREN SPELEN
 

UNICEF helpt opvanglocaties met het inrichten van een veilige speelplek binnen de opvang voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. In de kindvriendelijke ruimte kunnen de kinderen spelen met een gestructureerd aanbod van speelmateriaal onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. 

ZORGTEAM EN 0-VLEUGEL OM OVERLAST TEGEN TE GAAN
 

Gemeente Nijmegen heeft een zorgteam op locatie  en een aparte 0-vleugel voor overlastgevende personen. Bewoners kunnen zo onder begeleiding werken aan de achterliggende problemen, zonder dat andere bewoners overlast ervaren. 

EEN VERTROUWDE WOONKAMER VOOR OEKRAÏNERS 
 

Een buurthuis voor Oekraïners in Utrecht biedt een vertrouwde omgeving waar ontheemden sociale en emotionele steun kunnen vinden, en op een laagdrempelige manier over hun mentale gezondheid kunnen praten.

MINDER OVERLAST DOOR BREED ZORGAANBOD OP LOCATIE
 

Gemeente Rotterdam heeft een team van verpleegkundigen op locatie dat zorg biedt. In aanvulling zijn locaties ingericht voor mensen met een hulpvraag en biedt een speciaal wijkteam ondersteuning. Door brede zorg te bieden is er relatief weinig last van overlast.

TRAINING VERGROOT VEERKRACHT KINDEREN


Bij TOV de Parel krijgen Oekraïense kinderen training van GGNet. Tijdens deze training leren kinderen spelenderwijs hun emoties te reguleren, krijgen ze psycho-educatie, leren ze ervaringen te verwerken en hun veerkracht te vergroten.

OEKRAÏENSE PROFESSIONALS BIEDEN PSH
 

Gemeente Steenwijkerland zet via SYzorgt Oekraïense psychologen in binnen de opvanglocaties voor laagdrempelige gesprekken en een spreekuur. Dat heeft meerdere voordelen.

CHECKGESPREKKEN GEVEN PERSPECTIEF


Gemeente Stichtse Vecht en MOmenz voeren structureel checkgesprekken om inzicht te krijgen in hoe het écht met mensen gaat. Hierdoor praten mensen nu makkelijker over moeilijke onderwerpen.

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: