Signaleren van psychische klachten

Nieuwbrief LOOP juli 2023

Psychische klachten bij Oekraïense ontheemden

Op dit moment zijn er 95.000 Oekraïense ontheemden geregistreerd bij gemeenten in Nederland. Mensen die gevlucht zijn hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychische klachten, zoals trauma, depressie of angstproblematiek.* 
 
Zie jij dit ook terug op de opvanglocatie? Het kan zijn van niet, want uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de ontheemden om verschillende redenen geen hulp zoekt. Er zijn allerlei redenen waarom mensen geen hulp zoeken: bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid, stigma op hulp bij psychische klachten, of schaamte.**  

Heb je vragen? We helpen graag!

Het loket is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer:

088 – 662 5816.   
Je kunt ook mailen naar info@loketoekrainepsh.nl.   

Hoe signaleer je psychische klachten?

Stress, hoofdpijn, slecht slapen en boosheid zijn voorbeelden van signalen dat iemand psychosociale hulp (PSH) nodig kan hebben. Deze klachten kunnen ook normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis, en die lossen zich vaak vanzelf weer op. Als ze echter voor langere tijd aanhouden, of iemand een grote last ervaart van deze klachten, is het belangrijk om er iets mee te doen. Het is van belang dit op tijd te signaleren, zodat de mensen die psychische hulp nodig hebben tijdig in beeld zijn. 
 
Met laagdrempelige checkgesprekken is het mogelijk om psychische klachten te signaleren.

Laagdrempelige checkgesprekken   
Als opvang wil je de Oekraïense bewoners zo goed mogelijk helpen, maar wat kan je doen als mensen zelf niet om hulp vragen? Stigma en wantrouwen kan Oekraïners met psychische klachten ervan weerhouden om aan de bel te trekken. Dus hoe kan je als opvang ervoor zorgen dat mensen wél in gesprek gaan?   
De welzijnsorganisatie MOmenz en gemeente Stichtse Vecht voeren structureel laagdrempelige checkgesprekken om inzicht te krijgen in hoe het écht met mensen gaat. Door te werken aan de vertrouwensband praten mensen daar nu makkelijker over moeilijke onderwerpen. Zo kan er beter en sneller gesignaleerd worden of mensen (meer) hulp nodig hebben. Inmiddels kiest 90% van de bewoners zelf voor een gesprek.    
 
Lees hier de good practice over laagdrempelige checkgesprekken 

Snel de weg vinden in PSH-land

Om opvangmedewerkers op een makkelijke manier te voorzien van handige informatie hebben wij een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom helpt je bijvoorbeeld om in te schatten wanneer er zorg nodig is voor een opvangbewoner, of wanneer er acties nodig zijn ter verbetering binnen de opvang. Bij het doorlopen van de beslisboom kom je uit op wegwijzers. In die wegwijzers geven we suggesties voor mogelijke stappen die je kunt zetten, afhankelijk van wat er speelt. De tool is gemaakt aan de hand van vragen die aan ons gesteld zijn door andere opvangmedewerkers en de kennis die bestaat binnen de partners van het loket. Daardoor bevat deze relevante en toepasbare informatie, adviezen en verwijzingen voor iedereen die werkt binnen de opvang.  

Klik hier om naar de beslisboom te gaan

Factsheet Financiële regelingen voor ontheemden

Op het moment dat een ontheemde uit Oekraïne in Nederland komt, hebben zij evenveel recht op zorg als de rest van Nederland. Maar wie betaalt dit eigenlijk? En om welke zorg gaat dit? In de factsheet Financiële regelingen hebben wij dit voor je op een rijtje gezet. Je kunt hier onder andere lezen hoe de reguliere zorg wordt vergoed, maar ook welke vergoedingen er zijn voor als iemand langere en intensievere zorg nodig heeft. Ook zijn er veel andere financiële regelingen voor een ontheemde uit Oekraïne. Denk aan (taal)onderwijs, het inzetten van een tolk, preventieve interventies, psychosociale hulp en zorg voor minderjarigen uit Oekraïne.   
 
Klik hier om naar de factsheet te gaan

Nuttig?

Het LOOP wil zoveel mogelijk opvangmedewerkers ondersteuning bieden bij het signaleren, voorkomen en oplossen van psychische klachten bij Oekraïense ontheemden. Vind je de informatie nuttig, stuur het dan door naar je collega’s.