basisvoorzieningen

Het is belangrijk om ook de medewerkers te ondersteunen en te trainen in vaardigheden die zij binnen de opvang kunnen inzetten. Zo zijn er verschillende trainingen voor opvangmedewerkers beschikbaar die gaan over het signaleren van psychische klachten en hoe daarbij te handelen. 

INFORMATIEVOORZIENING

Tips en suggesties over welke informatie er is en welke organisaties informatie verschaffen.

BASISHULP

Tips en suggesties om de basisvoorzieningen binnen de opvang te verbeteren.

PRAKTISCHE HULP

Welke praktische hulp kun je bieden in de opvang voor ontheemden?

PREVENTIEVE INTERVENTIES

Welke psychosociale trainingen kunnen er worden ingezet?

SOCIALE EN EMOTIONELE STEUN

Hoe bied ik emotionele en sociale steun?

GOOD PRACTICE PREVENTIEVE TRAINING

Succeservaringen uit de praktijk

HANDREIKINGEN PSYCHISCHE HULP 

Hoe kan ik het beste omgaan met psychische klachten?

LAAGDREMPELIGE GESPREKSVOERING 

Soms is een luisterend oor genoeg

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: