informatie

BASISKENNIS VOOR OPVANGMEDEWERKERS

Iedereen die werkt met ontheemden uit Oekraïne heeft baat bij een zekere basiskennis m.b.t. aspecten die relevant zijn voor zorg en ondersteuning op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH): wat het doel van PSH is, hoe die in Nederland georganiseerd is, wat signalen zijn van psychische problematiek als voorspellers voor ernstige problematiek, waarnaartoe je kunt verwijzen bij gesignaleerde psychische problematiek enz.

PREVENTIEVE INTERVENTIES VOOR ONTHEEMDEN

Ontheemden uit Oekraïne hebben baat bij laagdrempelige psychosociale interventies, die hun veerkracht vergroten en mentale gezondheid versterken. ARQ heeft een shortlist opgesteld van dit soort preventieve psychosociale interventies. De lijst bestaat uit een korter overzicht en een wat uitgebreidere omschrijving en een toelichting over het hoe en waarom. De tabel en lijst kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een preventieve interventie.  

GOOD PRACTICES UIT DE PRAKTIJK

De Oekraïne-opvang is voor alle betrokkenen een nieuwe situatie. Daarom kunnen we lang niet alles vanuit eerdere ervaringen of bestaande kennis aanvliegen en oplossen. Gelukkig is er veel creativiteit en oplossend vermogen in de opvangpraktijk van alledag. Bekijk onze verzameling good practices om te zien wat dat allemaal heeft opgeleverd.

onze partners

Veel vluchtelingen zeiden dat ze stress of hoofdpijn hadden, of last van depressieve gevoelens omdat ze veel aan de oorlog dachten. Daarna bagatelliseerden ze het vaak en zeiden iets als: “Logisch dat ik dit heb. Het is oorlog thuis.”

Telefoonnummer

088 662 5816 (tijdens kantooruren)

E-mailadres

info@loketoekrainepsh.nl

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: