Betrek de procesleider PSH van de GGD

Het is in elke situatie handig om de procesleider PSH  van de regionale GGD te betrekken. Zij kennen de organisaties in de regio en geven advies met betrekking tot PSH. Op de website van ARQ is daarnaast een landelijk overzicht van interculturele ggz-instellingen en organisaties die maatschappelijke, cultuursensitieve ondersteuning bieden. Terug

Zet Oekraïense professionals in

Probeer indien mogelijk de hulp van een Oekraïens sprekende professional of tolk in te schakelen. Dat verlaagt de drempel en maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan. Wellicht heeft de gemeente die al in dienst of ingehuurd. Daarnaast kan een huisarts of zorgverlener ook gebruik maken van een landelijk pool van Oekraïense tolken […]