Landelijk PSH-webinar 3 oktober 2023

Alle fragmenten webinar vraag en antwoord: Psychische problemen onder ontheemden uit Oekraïne

Op 3 oktober organiseerde het LOOP een goedbezocht landelijk webinar over psychische problemen onder Oekraïense ontheemden. De eerste aflevering behandelde de zogenaamde PSH-piramide die bestaat uit vier lagen: basisbehoeften, sociale steun, gerichte ondersteuning en gespecialiseerde zorg.

Op deze pagina kun je alle fragmenten bekijken met de verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens het webinar. 

Sander van Goor: muziektherapie inzetten

Michel Dückers: invloed van cultuurverschillen

Jessica Rijpstra: omgaan met overlast​

Muziektherapeut Sander van Goor van Safe and Sound en Sounds of Change vertelt over het lied Ons Verhaal (Nasha Istoria), dat hij met Oekraïense kinderen heeft opgenomen.

Vanwege cultuurverschillen kijken Oekraïners anders naar onderwerpen als mentale gezondheid, zorg en opvoeding. Katelijne Heringa, beleidsadviseur bij ARQ, en de tafelgasten reflecteren hierop.

In Nijmegen hebben ze een zogenaamde nulvleugel opgezet om overlastgevende personen te plaatsen. Hier krijgen bewoners ondersteuning en een passende dagbesteding. 

Olav de Maat: uitkomsten mini-enquête

Projectleider van het LOOP Olav de Maat vertelt over de enquête naar de situatie in de opvang die  deelnemers aan het webinar hadden ingevuld.

Bekijk de volledige uitkomst.

Baer Jonkers: Oekraïense psychologen

Als er zorgwekkende psychische klachten zijn is verwijzing naar gespecialiseerde zorg nodig. Baer Jonkers, oprichter van PsyGlobal, vertelde over Oekraïense psychologen in de Nederlandse zorg.

Katelijne Heringa: gerichte ondersteuning

Katelijne Heringa, beleidsadviseur bij ARQ, en de tafelgasten vertellen over psychosociale interventies, die kunnen bijdragen aan het leren omgaan met, reduceren van en voorkomen van klachten. 

Tafelgesprek: basisbehoeften en sociale steun

Het is belangrijk om mensen te voorzien in hun basisbehoeften zoals veiligheid, onderdak en basiszorg. Ook zijn emotionele en sociale steun van de omgeving cruciaal.

Olav de Maat: de PSH-interventiepiramide

Olav de Maat, projectleider van het LOOP, legt uit hoe de PSH-interventiepiramide in elkaar zit. Die biedt structuur om mensen te helpen die gevlucht zijn voor oorlog en ontheemd zijn. 

Alle fragmenten webinar vraag en antwoord: Psychische problemen onder ontheemden uit Oekraïne

Hoe kun je psychische klachten (h)erkennen en daar effectief iets aan of voor doen? Bij wie moet je daarvoor zijn? Wat kun je preventief doen en hoe kun je er vroegtijdig bij zijn? Alles in de wetenschap dat ook culturele verschillen een rol spelen. En hoe combineer je dat met het toch al complexe werk van het duurzaam regelen van ‘bed, bad, brood en bytes’ voor deze en andere vluchtelingen?