Meld je aan voor de kennisevents over complexe casuïstiek

26 juni en 10 september 2024: kennisevents Complexe Casuïstiek

26 juni 9.00 – 13.00 uur – inspiratie- en werksessies
10 september 9.00 – 17.00 uur – congres en werksessies

Waar
Het midden van het land

Wat willen we bereiken?
Leren van elkaar en elkaar praktisch helpen, binnen en tussen regio’s, op het gebied van complexe casuïstiek (zie ‘Achtergrond’, onderaan).

Voor wie is het?
Iedereen die aan en in de Oekraïne-opvang werkt. Primair gemeenten en regio’s: projectleiders, locatiemanagers, zorgcoördinatoren, beleidsadviseurs, bestuurders. Maar anderen (ministeries, de VNG, GGD’en, …) zijn uiteraard ook welkom.

Wat kun je verwachten?

Presentaties en gesprekken over complexe casuïstiek, zorg voor Oekraïense ontheemden in het algemeen, manieren om het leefbaar te houden op de locatie en (vooral) het inrichten van zorgfaciliteiten en -locaties. Denk aan: ziektebeelden als PTSS, psychiatrie en verslaving; agressie, overlast en huiselijk geweld; time-outlocaties; cultuursensitiviteit; coördinatie op zorgcasussen.

Praktische workshops (deelsessies) waarin je plannen kunt (helpen) maken: gemeenten en regio’s met ervaring met dit soort vraagstukken en professionals met verstand van zorg, veiligheid en Oekraïense cultuur helpen gemeenten en regio’s bij het bedenken van oplossingen voor issues en het opstellen van concrete plannen rondom de inrichting van zorglocaties en andere zorgfaciliteiten.

Meld je aan voor de events op 26 juni en 10 september

van 9.00 tot 13.00 respectievelijk van 9.00 tot 17.00 uur

ACHTERGROND

Op de gemeentelijke opvang (GO) wonen personen bij wie de psychische gezondheid kritiek is, waardoor ondersteuning en/of zorg (behandeling) op korte termijn nodig is. In (te) veel situaties is er voor hen echter niet snel genoeg de juiste zorg en begeleiding beschikbaar of weigeren zij behandeling. Hierdoor is er een groot risico op verslechtering van de gezondheid van de persoon en op onveiligheid en overlast voor zijn omgeving, gezien de specifieke situatie in de opvang.

Met vertegenwoordigers van tien gemeenten, een veiligheidsregio, de Jaarbeurs en het LOOP hebben we nagedacht over ideeën om deze complexe casuïstiek aan te pakken. Die liggen op het vlak van samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken instanties, coördinatie op zorgcasussen en investeren in het zorgaanbod.

Deze events zijn een invulling van die eerste categorie: samenwerking en kennisdeling.

We zien je graag op 26 juni en/of 10 september.

TOT DAN!

 

De basis op orde

Iedereen die werkt met ontheemden uit Oekraïne heeft baat bij een zekere basiskennis met betrekking tot aspecten die relevant zijn voor zorg en ondersteuning op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH). Daarbij is het van belang de basis van PSH goed op orde te hebben, zodat je bewoners op de opvang optimaal kunt ondersteunen. De beslisboom en checklist kunnen helpen bij het inschatten of de basis op orde is en/of er je verder actie moet ondernemen. De wegwijzers bieden informatie en tips over de juiste verwijzing bij gesignaleerde psychische klachten.

BESLISBOOM PSH

Hiermee kunnen locatiemanagers en opvangmedewerkers de opvang op orde krijgen en houden en de juiste keuzes maken in PSH-aanbod.

 

CHECKLIST OPVANGLOCATIE

Met de checklist kun je inschatten in hoeverre er op de opvanglocatie voldoende psychosociale hulp is geregeld. Ter ondersteuning van ontheemden.

 

PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES

Er zijn verschillende psychosociale trainingen beschikbaar voor zowel opvangmedewerkers als ontheemde kinderen en volwassenen.

 

Heb je vragen over het webinar of wil je de nieuwsbrief ontvangen? Je kunt ons mailen op info@loketoekrainepsh.nl of bellen naar 088 662 5816

Meld je aan voor de volgende webinar. Laat deze hier dan achter. 

Veel vluchtelingen zeiden dat ze stress of hoofdpijn hadden, of last van depressieve gevoelens omdat ze veel aan de oorlog dachten. Daarna bagatelliseerden ze het vaak en zeiden iets als: “Logisch dat ik dit heb. Het is oorlog thuis.”

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: