Vervolg Landelijk webinar op 21 november 2023

Landelijk webinar 21 november 2023: Opvoeding op de opvang

Op 21 november 2023 van 15.30 tot 17.00 gaan we in op een thema dat veel vragen oproept in de opvang: opvoeding.

In het webinar zullen de volgende vragen aan bod komen:

  1. Wat zijn échte verschillen in opvoeden tussen Oekraïne en Nederland, waar je in de opvang rekening mee kunt houden? 
  2. Wat kun je praktisch op locatie doen om rekening te houden met het feit dat je kinderen en gezinnen opvangt die ontheemd zijn uit Oekraïne? 
  3. Welk problematisch gedrag en welke psychische klachten kun je verwachten bij kinderen en hun ouders die ontheemd zijn uit Oekraïne en wat kun je voor hen doen? 
  4. Hoe kun je kinderen met psychische stoornissen (zoals autisme, angststoornis, ADHD, bipolariteit, …) en hun ouders ondersteunen? 

Het gaat niet goed met de Oekraïense tieners in de opvang

De Oekraïense tiener Olha (16) kruipt onder haar deken als ze alleen wil zijn. Net als bij de andere jongeren in de vluchtelingenopvang breekt het gebrek aan privacy, de onzekerheid over de oorlog
en de nieuwe leefsituatie haar op. “Slapen doe ik overdag. ’s Nachts heb ik nachtmerries.”

Door: Judith Janssen

Terugblik webinar 3 oktober

Op ons allereerste landelijk webinar van 3 oktober 2023, Vraag en antwoord: psychische problemen onder ontheemden uit Oekraïne, hebben we een basis gelegd voor het bieden van psychosociale hulpverlening (PSH) voor ontheemden uit Oekraïne. In deze eerste aflevering bespraken we vier lagen van de PSH-piramide: basisbehoeften, sociale en emotionele steun, gerichte ondersteuning en gespecialiseerde zorg.

Meld je aan voor het webinar van 21 november

van 15.30 tot 17.00 uur

In het volgende webinar gaan we dieper in op het onderwerp opvoeding en geven we praktische tips die je in de praktijk kunt brengen op de opvang. We hopen dat je er weer bij bent. Meld je aan via onderstaand formulier.

Fragmenten webinar 3 oktober

Sander van Goor over muziektherapie

Muziektherapeut Sander van Goor van Safe and Sound en Sounds of Change vertelt over Ons Verhaal (Nasha Istoria), dat hij met Oekraïense kinderen heeft opgenomen.

Michel Dückers over cultuurverschillen

Vanwege cultuurverschillen kijken Oekraïners anders naar onderwerpen als mentale gezondheid, zorg en opvoeding. Katelijne Heringa, beleidsadviseur bij ARQ, en de tafelgasten reflecteren hierop.

Katelijne Heringa
over interventies

Katelijne Heringa, beleidsadviseur bij ARQ, en de tafelgasten vertellen over psychosociale interventies, die kunnen bijdragen aan het leren omgaan met, reduceren van en voorkomen van klachten. 

Op 3 oktober organiseerde het LOOP een goedbezocht landelijk webinar over psychische problemen onder Oekraïense ontheemden. De eerste aflevering behandelde de PSH-piramide in vier lagen: basisbehoeften, sociale steun, gerichte ondersteuning en gespecialiseerde zorg. Bekijk op deze pagina fragmenten of het hele webinar. 

 

Mini-enquête

119 van de deelnemers aan het webinar vulden de enquête in. Daarvan ziet 87% stress onder bewoners, 60% ziet ontheemden die regelmatig slecht slapen en 50% rapporteert boosheid.

Bekijk hier alle uitkomsten.

Vraag & Antwoord

Tijdens het webinar was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Door de drukte kwamen er halverwege het webinar geen nieuwe vragen meer binnen. Heb je nog vragen? Je kunt ons bellen of mailen. We zullen dan je vraag alsnog beantwoorden. 

Bekijk hier alle vragen en antwoorden.

De basis op orde

Iedereen die werkt met ontheemden uit Oekraïne heeft baat bij een zekere basiskennis met betrekking tot aspecten die relevant zijn voor zorg en ondersteuning op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH). Daarbij is het van belang de basis van PSH goed op orde te hebben, zodat je bewoners op de opvang optimaal kunt ondersteunen. De beslisboom en checklist kunnen helpen bij het inschatten of de basis op orde is en/of er je verder actie moet ondernemen. De wegwijzers bieden informatie en tips over de juiste verwijzing bij gesignaleerde psychische klachten.

BESLISBOOM PSH

Hiermee kunnen locatiemanagers en opvangmedewerkers de opvang op orde krijgen en houden en de juiste keuzes maken in PSH-aanbod.

 

CHECKLIST OPVANGLOCATIE

Met de checklist kun je inschatten in hoeverre er op de opvanglocatie voldoende psychosociale hulp is geregeld. Ter ondersteuning van ontheemden.

 

PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES

Er zijn verschillende psychosociale trainingen beschikbaar voor zowel opvangmedewerkers als ontheemde kinderen en volwassenen.

 

Heb je vragen over het webinar of wil je de nieuwsbrief ontvangen? Je kunt ons mailen op info@loketoekrainepsh.nl of bellen naar 088 662 5816

Meld je aan voor de volgende webinar. Laat deze hier dan achter. 

Veel vluchtelingen zeiden dat ze stress of hoofdpijn hadden, of last van depressieve gevoelens omdat ze veel aan de oorlog dachten. Daarna bagatelliseerden ze het vaak en zeiden iets als: “Logisch dat ik dit heb. Het is oorlog thuis.”

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: