Heb je een vraag over psychosociale hulp voor ontheemden uit Oekraïne?
Neem contact op met het LOOP!

Telefoonnummer

volgt spoedig!

E-mailadres

info@loketoekrainepsh.nl

LOKET ONTHEEMDEN OEKRAÏNE PSH

Voor mensen die werken met ontheemden uit Oekraïne is het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP) het bovenregionale informatie-, verwijs- en adviescentrum. Professionals en betrokken partijen kunnen bij ons terecht met informatievragen, voor het vinden van passend aanbod aan psychosociale hulpverlening (PSH) en voor een goed beeld van de psychosociale behoeften in de opvang en de antwoorden daarop.

Het LOOP bundelt relevante informatie, kennis en netwerken op het vlak van PSH en maakt die toegankelijk voor belanghebbenden. Ook helpen we bij de bevordering van PSH door aan het bewustzijn hiervoor te werken.

‘Veel vluchtelingen zeiden dat ze stress of hoofdpijn hadden, of last van depressieve gevoelens omdat ze veel aan de oorlog dachten. Daarna bagatelliseerden ze het vaak en zeiden iets als: “Logisch dat ik dit heb. Het is oorlog thuis.”

Eén loket voor vragen over psychosociale ondersteuning
Opvangmedewerkers weten niet altijd waar zij de juiste hulp kunnen vinden als zij vermoeden of zien dat ontheemden uit Oekraïne psychosociale hulp nodig hebben. Of ze zijn onzeker over wat zij zelf kunnen doen om vluchtelingen op dat vlak te helpen. Tegelijk zijn er in ons land veel instellingen en initiatieven die die hulp kunnen bieden.

Het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP) brengt daarom vraag en aanbod op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH) bij elkaar.

Bij het LOOP kan iedereen die werkt met ontheemden terecht met vragen over PSH en initiatieven om PSH aan hen te bieden.

Dankzij de partners die bij het LOOP zijn aangesloten hebben we kennis, netwerk en praktische hulp in huis om vrijwel all PSH-vragen te beantwoorden. Ook bundelen we zo veel kennis, informatie en data die er in het land hierover bestaan tot bruikbare rapportages, hulpmiddelen en adviezen.

Ons doel bij alles is dat ontheemden de hulp krijgen die ze nodig hebben. 

Heb je een vraag over psychosociale hulp voor ontheemden uit Oekraïne of een initiatief om hun die hulp te bieden? Neem contact op met het LOOP!
  Ben je zelf ontheemd en heb je behoefte aan hulp, dan kun je contact opnemen met onze partner OPORA Foundation.

  Zoek je een Oekraïens sprekende ggz-psycholoog, dan kun je ook direct contact opnemen met PsyGlobal.

  Telefoonnummer

  volgt spoedig!

  E-mailadres

  info@loketoekrainepsh.nl

  onze partners

  Wie doet wat? Hierbij een overzicht van alle werkzaamheden van onze partners

  • ARQ heeft alle psychotraumaexpertise onder één dak.
  • GGD-GHOR Nederland is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden.
  • Nivel is een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg.
  • Rode Kruis Nederland helpt mensen in nood – wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook.
  • VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
  • OPORA Foundation is een collectief van hoogopgeleide professionals die evidence-based beleid, gefundeerd onderzoek en oplossingen voor ontheemden aanbieden.
  • PsyGlobal biedt een breed wereldwijd netwerk van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Trauma Support Ukraine verbindt 125 Oekraïense psychologen in Nederland en heeft meer dan tien jaar ervaring in trauma ondersteuning in oorlogs- en conflictgebieden.
  • De Nederlandse ggz is de netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorgbranche.
  • Pharos is een landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen
  • Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers en nabestaanden van een strafbaar feit, verkeersongeval of ramp verder.
  • MIND Korrelatie is een hulplijn waar iedereen die te maken heeft met psychische en psychosociale problemen terecht kan.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders.
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor onze rechtsorde en werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.
  • Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg.
  ‘We zitten als gemeente opeens in de woningbranche voor mensen die traumatische ervaringen hebben gehad die mogelijk leiden tot trauma’s. Maar we zíjn geen ggz.’